PODZIĘKOWANIE

 

 

W IMIENIU MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZENIE

PRAGNĘ SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ

WESPRZEĆ FINANSOWO ZAKUP SAMOCHODU

DLA NASZEJ JEDNOSTKI.

 

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI

Marta Żelazna

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE